Hírek

Konferencia az államháztartási belső kontrollokról

2018. június 20. 13:42:18

"€žAz államháztartási belső kontrollok" címmel konferenciát rendezett az MPGE Államháztartás Ellenőrzési Szakosztálya és a Pest Megyei Szervezete 2018. június 14.-én Budapesten, az Állami Számvevőszék épületében.

Az MPGE Államháztartás Ellenőrzési Szakosztálya és a Pest Megyei Szervezet 2018. június 14.-én Budapesten, az Állami Számvevőszék épületében rendezte meg "Az államháztartási belső kontrollok" című konferenciáját


A két szervezet együttműködésével szervezett konferenciát Dr. Podonyi László az MPGE Pest Megyei szervezetének elnöke nyitotta meg. A konferenciát levezető elnök a köszöntő keretében bemutatta a konferencia előadóit. Jelezte, hogy meghívóval azonosan az első téma előadója Dr. Kézdi Árpád Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztály vezetője. A második témakör előadójaként mutatta be az Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály új elnökét, Holman Magdolnát, aki az Állami Számvevőszék főtitkára.
Előadásában Dr. Kézdi Árpád kiemelte, hogy a téma aktualitását az adja, hogy 2017. szeptemberében a - jogelőd - Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette az Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutatót, mely a korábban kiadott négy útmutatót - többek között a Belső Kontroll Kézikönyvet - váltja fel egységes szerkezetben, aktualizált tartalommal.

A főosztályvezető az Útmutató céljaként fogalmazta meg, hogy minél szélesebb körbe segítse a belső ellenőrök, vezetők munkáját a szabályozás és az ellenőrzés végrehajtásában. Jelezte, hogy a megújított, új struktúrájú ellenőrzési kézikönyv minta, valamint a belső kontrol egyes területihez kapcsolódó módszertani dokumentumok és azok összefüggéseit, fontosságát. Felhívta a figyelmet, hogy az „Útmutató" nem húzható rá a szervezetekre, mivel az jogszabályi és standardok gyűjteménye, mely alapján a szervezetre kell szabni, figyelemmel annak komplexitására.
Az Útmutató elkülöníti a belső kontrollrendszer kötelező és ajánlott elemeit, továbbá segítségként jó gyakorlatokat is tartalmaz, illetve az államháztartási belső kontroll standardok, valamint a monitoring és a vezetői nyilatkozat útmutatók beépítésre kerültek. Kötelező és ajánlott elemek egyértelmű elkülönítése, jó gyakorlatok bemutatása. Példaként hangzott el, hogy a Bkr. a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Az előadó kiemelte, hogy az útmutatóban bemutatott táblázatok csak példák, szervezetenként eltérő oszlopok is lehetnek, amennyiben a jogszabályban meghatározott kritériumoknak megfelelnek, azaz adaptálni kell a szervezetre. Az előadás anyaga a következő linken érhető el:
A második napirend előadója Holman Magdolna az államháztartási belső kontrollokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok címet viselő előadásában részletes és gyakorlatias ismereteket osztott meg a közszféra belső kontrolljainak kialakításának az azok ellenőrzéséről szerzett számvevőszéki tapasztalatokról.


A szakosztály elnöke a belső kontrollok szervezeti célok elérésében betöltött szerepének ismertetése után a belső kontrollrendszerek számvevőszéki ellenőrzéseinek tapasztalatairól tájékoztatta a hallgatóságot. Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály elnöke rávilágított a belső kontrollrendszerek elemeinek leggyakoribb hiányosságaira és kockázataira. A téma előadója kitért továbbá arra, hogy a belső ellenőrzésnek alapvető szerepe van a kontrollok kiépítésében és működtetésében, megfogalmazva, hogy a "szabálytalanságok alapvető kockázatokat hordoznak a megbízhatóságra"
Az Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály elnök előadását követően ismertette az Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály 2018. évre tervezett további konferenciák témáit. A tárgykörök átfogják a költségvetési gazdálkodás főbb területeit (vagyongazdálkodás, az eredményszemléletű számvitel, a tulajdonosi jogok gyakorlása - irányítás és felügyelet stb.), amelyek ellenőrzése valamennyi a belső ellenőrzéssel foglalkozó számára fontos.