Hírek

MPGE konferencia 2018: az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés az ÁSZ szemszögéből

2018. november 8. 19:04:14

Az uniós és hazai adatvédelmi szabályoknak való megfelelés kihívásairól, a törvényeknek való megfelelés gyakorlati tapasztalatairól tartott előadást Czégény Gyula, az Állami Számvevőszék erőforrás-gazdálkodási vezetője és dr. Pálmai Gergely, az ÁSZ osztályvezetője a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete (MPGE) idei konferenciáján. Kiemelték: az ÁSZ az elmúlt időszakban élen járt az adatvédelem és adatbiztonság növelésében mind az ellenőrzési adatok, mind az ÁSZ által kezelt személyes adatok tekintetében.

Pálmai Gergely elsőként az adatvédelem jogi hátterét mutatta be. Ismertette, hogy az ÁSZ a személyes adatok védelme és bizalmas kezelése érdekében kiemelten fontosnak tartja az EU általános adatvédelmi rendeletének, ismertebb nevén a GDPR irányelveinek való megfelelést. A személyes adatokat minden esetben a GDPR, valamint a vonatkozó hazai jogi szabályozás: az ÁSZ-törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (Kttv) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Info tv.) előírásainak megfelelően kezeli. Az ÁSZ osztályvezetője kiemelte, hogy a személyes adatok védelmének magyarországi szintje már a GDPR hatálybalépése előtt kiemelkedő, az egyik legmagasabb volt az Európai Unió országai között.

 

 

Pálmai Gergely előadását az Állami Számvevőszék adatkezelési rendszere fejlesztésének stádiumainak bemutatásával folytatta. Az ÁSZ az elmúlt években elkészítette a teljes körű adatvagyon leltárát, megtervezte és megszervezte az adatai tisztítását, megújította Informatikai Biztonsági Szabályzatát és Adatvédelmi Szabályzatát.

 

 

Czégény Gyula erőforrás-gazdálkodási vezető beszélt az ÁSZ IT-védelmi rendszerének megújításáról, amelynek keretében az intézmény naprakész vírusvédelmi és adatvédelmi rendszert épített ki. Az ellenőrzési adatok fokozott védelme érdekében új adatbekérő rendszer és biztonságos adattovábbítási csatorna került kialakításra, az adatbiztonság növelése érdekében pedig új dokumentumkezelő és tároló rendszert vezetett be az Állami Számvevőszék.