Hírek

MPGE Konferencia 2018: Domokos László - A digitális átállás versenyképességre gyakorolt hatásáról

2018. november 8. 15:05:45
"Valós idejű ellenőrzések, gépi tanulás, csalást felderítő mesterséges intelligencia, robotizáció - ezek lesznek a jövő ellenőrzéseinek legfontosabb fogalmai" - szögezte le Domokos László a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete éves konferenciáján tartott előadásában. Az Állami Számvevőszék elnöke kiemelte: A digitális átállás versenyképességi kérdés az egész ország számára. Hogy ezzel élni tudjon Magyarország, minden szereplőnek megvan a maga felelőssége és kötelessége.

"A világ változik - ez nem kérdés. Mindannyian tapasztaljuk, hogy a technológiai fejlődés átalakítja az életünket, munkánkat. A valódi kérdés az, mit kell tennünk azért, hogy ennek a változásnak Magyarország a nyertese legyen" - nyitotta előadását Domokos László, majd kiemelte: Az Alaptörvény kimondja, hogy a közpénzek felhasználása, kezelése során a törvényesség, a célszerűség és eredményesség követelményeit be kell tartani. Az Alaptörvény továbbá azt is deklarálja, hogy "Az állam - a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében - törekszik az új műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az alkalmazására."
Az Állami Számvevőszék elnöke hangsúlyozta, hogy az ÁSZ intézményi és funkcionális stratégiájában meghatározott cél, hogy a Számvevőszék olyan szervezetté váljon, amely képes megfelelni a kor kihívásainak, alkalmazkodni tud a változásokhoz. Ennek érdekében az intézmény az öntanuló szervezeti modellből kiindulva folyamatosan méri a célkitűzések és a tervezett feladatok végrehajtását, a megvalósulás hatásosságát és hatékonyságát. A külső környezeti változások, a feladatellátás változásai, illetve a belső impulzusok állandóan változásra késztetik a szervezetet, melyek megfelelő menedzseléséhez az ÁSZ szervezeti szintű változáskezelési keretrendszert működtet.

 

 

 

"A digitális átállás versenyképességi kérdés az egész ország számára. Hogy ezzel élni tudjon Magyarország, minden szereplőnek megvan a maga felelőssége és kötelessége" - jelentette ki Domokos László. Véleménye szerint a korszerű adatelemző rendszerek és információtechnológiai megoldások az ellenőrzések területén is jól alkalmazhatóak, hiszen a különböző intézmények alapdokumentumainak, szabályzatainak ellenőrzése nagy hatékonysággal automatizálható.
Az Állami Számvevőszék az intézményi stratégiából kiinduló informatikai részstratégiát alakított ki, mely megfogalmazza: Az informatika feladata, hogy támogassa, erősítse az ÁSZ törvényekben meghatározott feladatainak minőségi ellátását, az eredmények hasznosulását. Segítse az átlátható, eredményes, hatékony működést, javítsa a szervezet rendszerszintű válaszadási képességét. Eszközrendszerével járuljon hozzá új, innovatív megoldások megvalósulásához a szervezeti feladatok, különösen az ellenőrzések támogatása területén. Az ÁSZ a külső, a feladatellátáshoz kapcsolódó információk elérésével, azok értékelésével, elemzésével, belső adatokkal való összekapcsolásával, modern technológiák, módszertanok alkalmazásával hatékonysági és eredményességi területen is előrelép. A mesterséges intelligencia, az adatbányászat és a hálózatelemzés eszközei hozzásegíthetik az intézményt az ellenőrzési helyszínek számának növeléséhez és a közel valós idejű ellenőrzések lefolytatásához.
Domokos László hangsúlyozta: az ÁSZ számára rendkívül fontos, hogy egyszerre fejlessze a belső technológiai rendszereket és kiépítse a külső ellenőrzési környezethez a megfelelő csatornákat, kapcsolódási pontokat. Mivel várható, hogy a közigazgatás területén a jövőben komoly fejlesztések valósulnak meg, ennek köszönhetően az ellenőrzötti körről egyre részletesebb információk válnak elérhetővé a közhiteles nyilvántartási rendszerekben - mely jelentősen növeli az ellenőrzési hatékonyságot.
Az ÁSZ nemzetközi szintéren is törekszik a fejlesztéseket támogató együttműködésekre. A számvevőszékek hasonló kihívásokkal találkoznak, hasonló feladatokat kell megoldaniuk. Az INTOSAI, a számvevőszékek nemzetközi szervezete is kiemelten foglalkozik az IT szerepével, az adatelemzések lehetőségével a számvevőszékek munkájában és a közigazgatás fejlesztésében - s ehhez a munkához az Állami Számvevőszék is nagymértékben hozzájárul.
Előadását összefoglalva Domokos László elmondta: Az Állami Számvevőszék intenzív, szisztematikus munkával tervezi és valósítja meg a digitális átállás programját. Az elmúlt évek munkája, többek között a megfelelő szervezeti struktúra, a standardizálás, az IT szerepének újrafogalmazása, az új IT megoldások bevezetése lehetővé teszik, hogy a digitalizáció új szintre lépjen az ÁSZ működésében.