Hírek

NAV: A szankcióknál sokkal hatékonyabb a meggyőzés

2021. november 26. 11:23:27
Ma már elengedhetetlen az adózók attitűdjére, viselkedésére is hatni - mutatott rá előadásában Dr. Kovács Tamás a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója. Az adózókkal folytatott párbeszéd, az adózók megnyerése a költséghatékonyság miatt is indokolt. A NAV szakértője bemutatta, hogy a párbeszéd, a világos szabályok, hogyan segíthetik az adózók viselkedésének megváltoztatását és azt, hogy a célzott ellenőrzések milyen szerepet játszanak a felderítésben

Dr. Kovács Tamás a turisztikai szektor ellenőrzésének stratégiai és módszertani sajátosságait mutatta be. A sajátos megközelítést az az alapprobléma indokolja, hogy a turisztikai szolgáltatásoknál gyakori a bevétel teljes vagy részleges eltitkolása. Ráadásul ebben a szektorban több gazdasági formában működhetnek a szolgáltatók és a képet tovább színesíti, hogy az adózok többféle adózási forma közül választhatnak (általános áfakötelezettség/alanyi áfamentesség, tételes adózás/tételes költségelszámolás, KATA/KIVA szálláshely szolgáltatás – egyéb szálláshely szolgáltatás – magánszálláshely).

Az első módszertani kihívás természetesen az adóelkerülés formáinak meghatározása, kategorizálása volt. Ezt követően meg kellett határozni a kockázatkezelés és kiválasztással a kockázatos jegyeket mutató adózók kiválasztásának módszereit, ehhez pedig az adózói és az adóhatóság oldalán rendelkezésre álló adatokat, információkat.

Fontos célkitűzés volt az adózói kör gondolkodásának viselkedésének megváltoztatása, hatni az adózási attitűdökre. Annál is inkább hiszen az emberek viselkedése alapvetően hiedelmeken – szokásokon alapul, az emberek viselkedésének megváltoztatására pedig ma már külön tudományok – cégek specializálódnak.

Az előadás rámutatott, hogy az adóhivatal munkájának hatékonyságát jelentősen befolyásolhatja az adózók adótudatossága, adófizetési hajlandósága, viselkedési attitűdjei, mindez pedig az általános pénzügyi kultúra része.

A kényszernél és a szankcióknál sokkal hatékonyabb eszköz a meggyőzés. Ennek nyomán a célzott, tervezett ellenőrzés is felértékelődik, hiszen sokkal kevesebb, megfelelő kiválasztás alapján történő, céltudatos és tervezett ellenőrzésre van szükség. Az ellenőrzésnek a tényleges és tudatos adó elkerülőkre kell koncentrálni.

Ebben fontos szerepe van az adózókat megszólító fórumoknak, ezek az események demonstrálják azt, hogy a NAV megszólít, kommunikál, sőt támogat. Összességében elmondható, hogy a turisztikai szegmens adózására kimutatható hatással van az egyszerűbb átláthatóbb szabályozás, az adózói kört megfelelően megszólító, tájékoztató hivatal, a jogszabályok következetes, egyértelmű alkalmazása, célzott ellenőrzések és a nem várt a külső hatások (pl. a koronavírus járvány) esetén tett állami - kormányzati intézkedések.

A NAV által alkalmazott innovatív megközelítés eredményességét egyértelmű statisztikai adatok (adóalanyok számának alakulása, egyes adóformák elterjedtsége) bizonyítják.