Hírek

Tájékoztató a Kihívások az elektronikus adatok felhasználásában című konferenciáról

2019. október 21. 18:08:56

Az MPGE Államháztartás Ellenőrzés Szakosztály és a Pest megyei Szervezet tájékoztatója a Kihívások az elektronikus adatok felhasználásában című konferenciáról


Tájékoztató

a Kihívások az elektronikus adatok felhasználásában című konferenciáról

A Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Egyesülete (MPGE) Államháztartás Ellenőrzési Szakosztálya és a Pest Megyei Szervezete 2019. október 17-én konferenciát tartott az Állami Számvevőszék üvegtermében.

A konferenciát Holman Magdolna a Szakosztály vezetője, az ÁSZ főtitkára nyitotta meg.

A megnyitót követte dr. Pálmai Gergely az Állami Számvevőszék osztályvezetője "Az uniós és a hazai adatvédelmi, adatbiztonsági szabályoknak való megfelelés kihívásai"€ című előadása.

Az osztályvezető előadásában kitért a GDPR, az adatvédelmi bírság, az info törvény összefüggéseire, továbbá a számviteli rendszerekkel, mint információs rendszerekkel szembeni alapvető biztonsági követelményekre.

Az előadáshoz kapcsolódott Holman Magdolna szakosztályelnök, ÁSZ főtitkár hozzászólása, aki az ÁSZ adatvédelemmel és statisztikai információs rendszerekkel kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatairól adott tájékoztatást.

Ezt követően Krucsó Balázs a Magyar Államkincstár Projektvezetője "Beszámoló az ASP projekt országos kiterjesztésének eredményeiről"€ címmel tartott előadást.

Az előadás kitért az ASP lényegére, az önkormányzati adattárház fejlesztésére az elért eredményekre és az ASP működtetésére. Kiemelte az Alkalmazás Szolgáltató Központ lényeges elemét, mely szerint saját részre szoftver vásárlása helyett a szolgáltatás igénybevétele egy központból, interneten keresztül valósul meg. Bemutatta az ASP szakrendszereit és azok előnyeit. Külön részletesen bemutatta a gazdasági szakrendszert és a működésének tapasztalatait.

Az előadásokat követően a feltett kérdésekre adtak választ az előadók.

A konferencia végén az MPGE Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály elnöke Holman Magdolna foglalta össze a konferencián elhangzottakat. Megköszönte a tagság és az érdeklődők aktív részvételét.