Hírek

Tájékoztató az MPGE Államháztartás Ellenőrzési Szakosztálya és a Pest Megyei Szervezet 2019. november 4-ei konferenciáról.

2019. november 13. 15:29:59
Az MPGE Államháztartás Ellenőrzési Szakosztálya és a Pest Megyei Szervezet 2019. november 4-én Budapesten, az Állami Számvevőszék épületében rendezte meg "€žA vagyongazdálkodás törvényessége - Szabályok és jó gyakorlatok" című konferenciáját.Budapesten, az Állami Számvevőszék épületében rendezte meg „A vagyongazdálkodás törvényessége - Szabályok és jó gyakorlatok" című konferenciáját.
Az MPGE Államháztartás Ellenőrzési Szakosztálya és a Pest Megyei Szervezet 2019. november 4-én Budapesten, az Állami Számvevőszék épületében rendezte meg "€žA vagyongazdálkodás törvényessége - Szabályok és jó gyakorlatok" című konferenciáját.

elso-kep-resztvevojpg_20191113150905_90.jpg

A két szervezet együttműködésével szervezett konferenciát Holman Magdolna az Állami Számvevőszék főtitkára, az MPGE Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály elnöke nyitotta meg.

holman-magdolna-nyitojpg_20191113150905_38.jpg

A konferenciát levezető elnök a köszöntő keretében bemutatta a konferencia előadóit: a meghívóval azonosan az első téma előadója Kátai-Krizsán Katalin az Állami Számvevőszék gazdasági igazgatója, a második témakör előadója Klinga László, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője.

"€žLeltár miatt zárva" - A beszámoló alátámasztása című előadásában Kátai-Krizsán Katalin kiemelte, a téma aktualitását az adja, hogy a gazdálkodó szerveknek év végéhez közeledve vannak leltárkészítési kötelezettségei az éves beszámoló mérlegének alátámasztásával összefüggésben.


A gazdasági igazgató asszony részletesen ismertette a költségvetési szervek éves leltárkészítési és leltározási kötelezettségeivel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, és azok jogszabályi hátterét, hangsúlyozta a leltározási szabályzat szükségességét és az azzal kapcsolatos követelményeket.

A jó gyakorlatot részletesen bemutató előadás támogatta a vezetők és a belső ellenőrök munkáját: a leltározás szabályozását, lebonyolítását, a gazdálkodás átláthatóságát, elszámoltathatóságát biztosító leltárak készítését és azok ellenőrzésének végrehajtását. Felhívta a figyelmet a leltározási szabályzat szerint végrehajtott leltározás eredményeként elkészült leltárra, - a szervezetre szabott - komplexitására és jó gyakorlatára, amely szükséges és hozzájárul a költségvetési szervek beszámolójának alátámasztásához, a közpénzek védelméhez.

A második napirend előadója Klinga László a "€žKözpénzügyi szempontok és az ÁSZ elemzéseinek tapasztalatai" címet viselő előadásában részletes és gyakorlatias ismereteket osztott meg a számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatairól.

klinga-jojpg_20191113150905_59.jpg


A felügyeleti vezető a közpénzügyi alapelvekre fókuszáló előadásában rámutatott azon követelményekre, amelyekkel a közpénzügy területe jellemezhető.

klinga-prezijpg_20191113150905_88.jpg

 

Az előadás a jó gyakorlatok kiemelésével mutatta be:
- a tulajdonosi joggyakorlás,
- a szabályozottság és az elszámolás (külső, belső)
- a vagyongazdálkodás fontosságát,
- a kormányzati szektorba sorolt szervezetekkel (állami, önkormányzati) szemben támasztott követelményeket és azok érvényesülését.

A hallgatóság kérdéseire az előadók gyakorlati példákkal illusztrálva részletesen válaszoltak.

Az Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály elnöke az előadásokat követően megköszönte a hallgatóság aktív részvételét, majd ismertette a Szakosztály következő évre tervezett konferenciáinak témaköreit. A tárgykörök átfogják a költségvetési gazdálkodásban is előtérbe kerülő digitalizációt, az eredményszemléletű számvitelt, valamint a közpénzfelhasználással és közvagyonnal való gazdálkodás eredményességi követelményeit, amely témakörök ismeretének mélyítése fontos a belső ellenőrzéssel foglalkozók számára.