Bemutatkozás

2017. január 5. 10:15:23

A Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesülete 1994-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a pénzügyi-gazdasági ellenőrzési tevékenységet folytató szakembereket egységes szervezetbe tömörítse, elősegítve a pénzügyi-gazdasági ellenőrzési módszerek fejlesztését és az ellenőrzési tevékenység presztízsének növelését a tagság szakmai ismereteinek bővítésével és az ellenőrzési tapasztalatok kölcsönös átadásával.

Az Egyesület tagságát elsősorban az állami ellenőrző szervezetek munkatársai adják, az Egyesület vezető tisztségviselőinek feladatait pedig az ellenőrző szervezetek vezetői látják el.

Az Egyesület taglétszáma az elmúlt években dinamikusan növekedett, jelenleg meghaladja az 1600 főt.

Az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik. Az Egyesület irányítását a 27 tagú Elnökség látja el, amelynek tagjai az elnök, az elnökhelyettesek, a főtitkár, a megyei elnökök, valamint a Küldöttgyűlés által választott további 2 tag.

Az Egyesület működésének alappilléreit a 21 megyei szervezet adja (Budapesten 2 szervezet működik: a Budai és a Pesti), amelyek az Egyesület 7 szakosztályával együtt az egyesületi szakmai munka alapját képezik.

Az Egyesület feladatainak ellátását 4 bizottság is segíti: a Felügyelő Bizottság, az Etikai és Fegyelmi Bizottság, a Módszertani Bizottság, valamint a Képesítési és Szakképzési Bizottság.

Az Egyesület fő célkitűzései:

- a pénzügyi-gazdasági ellenőrzési tevékenységet folytató szakemberek szakmai összefogása, szakmai képzése és továbbképzése szervezett formában;

- a pénzügyi és gazdasági ellenőrzési tevékenység elismertségének elősegítése, a tagság szakmai ismereteinek bővítésével, a tapasztalatok átadásával, továbbá a szakmai etikai elvárások, követelmények betartásának figyelemmel kísérése útján;

- a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés módszertani fejlesztésének elősegítése a tudományos kutatás szervezése és művelése útján, valamint ezek eredményeinek hozzáférhetővé tétele minden érdeklődő számára.

Az Egyesület tagsága

Az Egyesület tagja az a nagykorú természetes személy lehet, aki elsősorban pénzügyi-gazdasági ellenőri vagy ellenőrzéshez kapcsolódó szakterületen dolgozik, illetve dolgozott, írásban, a belépési nyilatkozat kitöltésével nyilatkozik a belépési szándékáról és elfogadja az Egyesület céljait. Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek, amelynek összege évi 3.000 Ft.


Az Egyesület szervezete

Küldöttgyűlés,
Elnökség,
Felügyelő Bizottság,
Etikai és Fegyelmi Bizottság,

Módszertani Bizottság,

Képesítési és Szakképesítési Bizottság,

megyei szervezetek,

szakosztályok.


A Küldöttgyűlés

A Küldöttgyűlés a tagok összességének a képviselete, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. A küldöttek megbízatásának időtartama négy év. Az Egyesület a küldöttek által elfogadott Alapszabály szerint működik.


Az Elnökség

Az Elnökség két Küldöttgyűlés között az Egyesület irányító szerve. Az Elnökség tagjai: az elnök, a két elnökhelyettes, a főtitkár, a megyei szervezetek elnökei és a Küldöttgyűlés által megválasztott két tag. Az elnököt, a két elnökhelyettest, a főtitkárt és a további két tagot a Küldöttgyűlés választja meg titkos szavazással négy évre az Egyesület tagjainak sorából. Az Elnökség ülésein állandó meghívottként a tiszteletbeli elnök is részt vesz.


Az Elnökség tagjai


Elnök:

Domokos László


Tiszteletbeli elnök:

Dr. Kovács Árpád


Elnökhelyettesek:

Kandrács Csaba

Dr. Sors László

Prof. Dr. Mészáros József


Főtitkár:

Dr. Gaál Szabolcs Barna


Elnökségi tagok:

Dr. Borbély Attila, mint a Küldöttgyűlés által választott elnökségi tag

Nagy József, mint a Küldöttgyűlés által választott elnökségi tag

Benda Ferencné, a Bács-Kiskun megyei szervezet elnöke

Huber Éva, a Baranya megyei szervezet elnöke

Dr. Szeleczki Zsuzsanna Judit, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet elnöke

Dr. Kovács Tamás, a Békés megyei szervezet elnöke

Kamrás Gábor, a Budai Szervezet elnöke

Dr. Csurgó Edit, a Csongrád megyei szervezet elnöke

Kriszt Tamás, a Fejér megyei szervezet elnöke

Dr. Horváth Szabolcs, a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet elnöke

Veres István László, a Hajdú-Bihar megyei szervezet elnöke

Sáriné Bíró Anita, a Heves megyei szervezet elnöke

Dr. Panyik Éva, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet elnöke

Kovács Attila, a Komárom-Esztergom megyei szervezet elnöke

Dr. Gaál Zoltán, a Nógrád megyei szervezet elnöke

Dr. Podonyi László, a Pest megyei szervezet elnöke

Tamásné Czinege Csilla, a Pesti szervezet elnöke

Koltainé Magyar Zsuzsanna, a Somogy megyei szervezet elnöke

Soltész József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet elnöke

Fausztné Czirják Zsanett, a Tolna megyei szervezet elnöke

Király Miklós, a Vas megyei szervezet elnöke

Dégi Zoltán, a Veszprém megyei szervezet elnöke

Szemesné Bognár Ágota, a Zala megyei szervezet elnöke


A Felügyelő Bizottság

Az Egyesület szabályszerű működését öt tagú Felügyelő Bizottság kíséri figyelemmel. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, megvizsgálja az Egyesület beszámolóját, könyveit és egyéb nyilvántartásait, valamint előzetesen véleményezi a befektetési tevékenységre vonatkozó szabályzatot.

A Felügyelő Bizottság tagjai

- Major Antal

- Tódor Tünde

- Eperjesi Anita

- Nyéki Melinda

- Pusztainé Rudolf Angéla


Az Etikai és Fegyelmi Bizottság

Az öt tagból álló Etikai és Fegyelmi Bizottság feladata, hogy őrködjék az Alapszabály és az ellenőrökre vonatkozó etikai és egyéb szabályok megtartása felett.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai

- Modor Antónia

- Dr. Ferenczy Judit

- Dr. Kómár András

- Dr. Szilay András

- Angus Csaba


A Módszertani Bizottság

A hét tagból álló Módszertani Bizottság feladata az ellenőrzési tapasztalatok összegyűjtése és értékelése után módszertani iránymutatások készítése, terjesztése.

A Módszertani Bizottság tagjai

- Horváth Gábor

- Dr. Harmati Zita

- Herczegh Zsolt

- Dr. Tari Beatrix

- Lajó Adrienn

- Kamrás Gábor

- Molnár Gergely


A Képesítési és Szakképzési Bizottság

A hét tagból álló Képesítési és Szakképzési Bizottság az ellenőrzési szakmák vonatkozásában javaslatokat véleményez és készít a szakmai követelményrendszer felállítása érdekében, felkérésre részt vesz a pénzügyi, számviteli és az ellenőri szakmai képzéssel kapcsolatos jogszabályok társadalmi egyeztetésében, valamint együttműködik a Titkársággal az egyesületi konferenciák és szakmai továbbképzések programjának kialakításában.

A Képesítési és Szakképzési Bizottság tagjai

- Dr. Hegedüs László

- Czégény Gyula

- Dr. Bartucz Attila

- Kissné Veres Ilona

- Pintér Judit

- Polgár Péter

- Brebán Andrea


A megyei szervezetek

Az Egyesületnek minden megyében működik megyei szervezete. Budapesten két megyei szervezet – Budai és Pesti – működik. Az Egyesület tagjai – választásuk szerint a lakóhelyük vagy a munkahelyük szerint – megyei szervezetekhez tartoznak. A megyei szervezetek tagjaik közül maguk választják meg elnöküket, elnökhelyettesüket, küldötteiket és egyéb tisztségviselőiket, akiknek a megbízatása négy évre szól. A megyei szervezetek az Alapszabály rendelkezéseinek, az Egyesület belső szabályzatainak, valamint az Elnökség határozatainak keretén belül szakmailag önállóan működnek.

A megyei szervezetek és elnökeik

Bács-Kiskun megyei szervezet (elnöke Benda Ferencné)

Baranya megyei szervezet (elnöke Huber Éva)

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet (elnöke Dr. Szeleczki Zsuzsanna Judit)

Békés megyei szervezet (elnöke Dr. Kovács Tamás)

Budai Szervezet (elnöke Kamrás Gábor)

Csongrád megyei szervezet (elnöke Dr. Csurgó Edit)

Fejér megyei szervezet (elnöke Kriszt Tamás)

Győr-Moson-Sopron megyei szervezet (elnöke Dr. Horváth Szabolcs)

Hajdú-Bihar megyei szervezet (elnöke Veres István László)

Heves megyei szervezet (elnöke Sáriné Bíró Anita)

Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet (elnöke Dr. Panyik Éva)

Komárom-Esztergom megyei szervezet (elnöke Kovács Attila)

Nógrád megyei szervezet (elnöke Dr. Gaál Zoltán)

Pest megyei szervezet (elnöke Dr. Podonyi László)

Pesti szervezet (elnöke Tamásné Czinege Csilla)

Somogy megyei szervezet (elnöke Koltainé Magyar Zsuzsanna)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet (elnöke Soltész József)

Tolna megyei szervezet (elnöke Fausztné Czirják Zsanett)

Vas megyei szervezet (elnöke Király Miklós)

Veszprém megyei szervezet (elnöke Dégi Zoltán)

Zala megyei szervezet (elnöke Szemesné Bognár Ágota)


A szakosztályok

A szakosztályok az Egyesület alulról szerveződő egységei. Ennek megfelelően az Egyesület tagjai szakosztályokat hozhatnak létre, illetve meglévő szakosztályokba léphetnek be. A szakosztályok elsősorban azonos szakmai tevékenység alapján hozhatók létre. Az Egyesület jelenleg hét szakosztállyal rendelkezik.

1. Adóellenőrzési Szakosztály

2. Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály

3. Közbeszerzési Szakosztály

4. Központi Költségvetési Szervek Belső Ellenőrzése Szakosztály

5. Pénzintézmény Ellenőrzési Szakosztály

6. Társadalombiztosítási Ellenőrzési Szakosztály

7. Jogi és Hatósági Szakosztály

8. Informatikai Ellenőrzési Szakosztály