Kiemelt hírek

Adatvezérelt kockázatelemzés, elektronikus ellenőrzés

2021. november 25. 17:29:01

Az elmúlt évek technológiai, illetve digitalizációs fejlesztései természetesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladatellátásában is jelentős változásokat hoztak, átrajzolva többek között az elemzési és ellenőrzési feladatok színterét. Ebben a megváltozott környezetben pedig, ahogy arra Horváth Gábor ellenőrzési szakfőigazgató előadása is rámutatott, az egyik legfontosabb elem az adat lett.

Az előadás során elhangzott, hogy az adat fogalma rendkívül összetett, hiszen míg gyakorlatilag minden jel potenciálisan adatnak tekinthető, az adatoknak önmagukban nincs jelentésük. Az adatok az értelmezéstől, azok feldolgozásának módjától, illetve alkalmazásuktól nyernek értelmet, és válhatnak információvá, valóban hasznos adatokká.

A NAV ellenőrzési szakfőigazgatója előadásában kitért arra, hogy a szervezet milyen módon használja fel az adatokat. Elmondta, hogy az adatvezérelt, objektív döntéstámogatás fontos segítséget jelenthet többek között az olyan területeken, mint a folyamatok optimalizálása, az ügyfélkezelés, vagy az ügyfélszolgálat lokációjának a megválasztása, azonban ehhez szükség van a cégen belülről vagy akár kívülről beszerezhető adatok gyűjtésére, elemzésére és vizsgálatára.

Előadása során Horváth Gábor részletesen bemutatta a NAV adatvagyonát is, amely jelentős részben valós idejű adatokból áll, így valós idejű fellépéseket alapoznak meg. A rendkívül széleskörű adatvagyon forrásaként az ellenőrzési szakfőigazgató többek között az online pénztárgép rendszert, az online számlaadat szolgáltatást, a foglalkoztatásból származó adatokat, valamint a szervezet rendelkezésére álló egyéb adatokat jelölte meg.

Az adatok hasznosítására vonatkozóan, Horváth Gábor hangsúlyozta, hogy a NAV legfontosabb, adatvagyonnal kapcsolatos célkitűzései között szerepel a minőségi szolgáltatások nyújtásának megalapozása, a kockázatelemzés, a jogkövetéssel arányos fellépés irányainak meghatározása, a hatékonyság és eredményesség növelése, új technológiák meghonosítása, valamint a jogkövetés, a jogkövetők, illetve a tiszta verseny támogatása.

A NAV ellenőrzési szakfőigazgatója szintén kiemelt célként említette az ügyfélszegmentációt, a viselkedés szimulációt, illetve a hálózatkutatást. A rendelkezésre álló adatok alapján ugyanis fontos, hogy a hivatal megismerje a szakterületi kockázatokat, komplex ügyfélminősítést végezzen el, ezek alapján pedig megtervezze a fellépés irányait. Kiemelt jelentőségű továbbá, hogy a NAV képes legyen az ellenőrzési jegyzőkönyvek szöveganalitikai feldolgozására, csalárd számlázási láncolatok vizualizációjára, vagy képelemzés révén például problémás szállítmányok azonosítására.

Végezetül, Horváth Gábor elmondta, hogy a NAV 2021-ben eddig több mint 38 ezer adózó e-ellenőrzését tudta lefolytatni a személyes közreműködés teljes kizárásával.


Az előadást ide kattintva nézheti meg.