Kiemelt hírek

Szakmai konferenciával egybekötött Tisztújító Közgyűlést tartott a Pesti Szervezet

2017. július 20. 12:26:01

Június 15-én tartotta soron következő szakmai konferenciáját az MPGE Pesti Szervezete. A rendezvény színvonalát a neves meghívottak személye garantálta. Dr. Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökének és Dr. Pál Tibor, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) elnökének előadását több mint száz hallgató követhette végig.

Dr. Windisch László az MNB módszertani megújulását, a felügyeleti megközelítést mutatta be. Ezen belül - többek között - kitért a beérkező adatok minőségének javítása és a folyamatos monitoring fontosságára, a komplex adattartalmú ellenőrzési szemlélet jelentőségére, valamint a folyamatba épített kontroll mechanizmusok nyújtotta lehetőségekre. Előadása konklúziójaként rámutatott, hogy a jól megválasztott, felügyeleti megközelítésű módszertan hatékonyan hozzájárul a piaci transzparencia növeléséhez.

Dr. Pál Tibor - aki egyben a Miskolci Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézetének igazgatója, egyetemi tanár - a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés és a könyvvizsgálat összefüggéseit és sajátosságait világította meg az érdeklő közönség számára. Előadásában az adatminőség fontossága szintén hangsúlyt kapott, és kitért arra is, hogy a kontrollrendszer átalakulására jelentős hatással bír a digitális fejlődés nyújtotta lehetőségek. Rámutatott, hogy a könyvvizsgáló kvázi főkönyvelőként, szaktanácsadóként tudja segíteni egy vállalkozás menedzsmentjét, elsődleges feladata az információ felhasználóinak (így a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak -€“ NAV -€“ is) érdekvédelme. A közös érdekek és kapcsolódási pontok mentén konklúzióként leszögezte, hogy kiemelt fontosságú az idén 20 éves MKVK és a NAV együttműködése, amely a képzések, továbbképzések és a szakmai konzultációk terén valósul meg és rejt további lehetőségeket.

Az előadásokat követő Tisztújító Közgyűlés meghallgatta és egyhangúlag elfogadta Tamásné Czinege Csilla elnök beszámolóját a Pesti Szervezet működésével, gazdálkodásával kapcsolatban. Ezt követően a Közgyűlés érvényes és eredményes szavazással megújította vezetőségét. Újabb négy évre bizalmat szavazott Tamásné Czinege Csillának az elnöki poszt betöltésére, vezetőségi tagként pedig Dr. Dávida Marianna, Herczeg Zsolt, Kovácsik Márta, Dr. Lajos Béla, Polgár Péter és Sóti Pálné kapott megbízatást.

MPGE Pesti Szervezete